Hello Гость | Register now | Log in

   ЦЕРКОВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯSite Menu

Іншомовні версії
Поділитись на:
MT LJ

 

ДОКУМЕНТИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Відповідальність за Боже створіння у Катехизмі УГКЦ

 

24 червня відбулася презентація Катехизму УГКЦ за участі Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука. Захід проходив у приміщенні семінарії УГКЦ у Львові.Катехизм УГКЦ має назву «Христос – наша Пасха». Книга складається з трьох основних частин: «Віра Церкви», «Молитва Церкви» і «Життя Церкви».
В останньому розділі, особливе місце присвячене питанню християнської відповідальності за створений Богом світ: «Християнин, вірячи в Бога – Творця всесвіту, зобов’язаний відповідально сповняти завдання уповноваженого Богом управителя створеного Богом світу».
Катехизм навчає, що «Людина може відповідально панувати в світі лише тоді, коли слухає Бога та дотримується встановленого Ним порядку та визначеної Ним мети. Коли людина завдяки праці своїх рук та своїм здібностям відкриває таємниці природи та правильно порядкує у світі, то пізнає велич і присутність Бога-Творця».
«Відповідальність за все творіння лежить на людині. Ця відповідальність виявляється на різних рівнях: в особистому щоденному житті, у використанні природних ресурсів та джерел енергії», – констатує Катехизм.

Безвідповідальне ставлення до створеного Богом світу визначається в Катехизмі як «екологічний гріх» і злочин проти життя сучасних людей та майбутніх поколінь, адже: «Людина, яка своєю діяльністю шкодить довкіллю – руйнує Боже творіння, невід’ємною частиною якого є вона сама. Вона грішить не лише стосовно творіння, а й стосовно себе та Бога».

 

Джерело ... http://ecoburougcc.org.ua

Відповідальність за cтворіння в Європі

 

В збірнику містяться робочі документи шести консультативних нарад з питань природного довкілля Ради Єпископських Конференцій Європи, які висвітлюють сприйняття відповідальності за природне довкілля Церк­ви у Європі, як одного з основоположних завдань на порозі третього тися­чоліття, а також процес пошуку за дієвими шляхами та інструментами для реалізації „екологічного покликання” християн у сучасному світі.

Для богословів різних конфесій, викладачів та студентів духовних на­вчальних закладів, душпастирів, катехитів та вчителів християнської ети­ки, усіх, хто цікавиться питанням природоохоронної місії Церкви і хто прагне глибше пізнати та здійснити своє покликання - бути добрим пас­тирем та садівником створеного Богом світу.

Відповідальність за створіння в Європі: Документи консультативних нарад з питань природного довкілля Ради Єпископських Конференцій Європи / упоряд. і наук. ред. В. Шеремета. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 304 с.

Джерело ... http://ecoburougcc.org.ua

Компендіум соціальної доктрини Церкви

Охорона довкілля

І. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

Віра Ізраїлю реалізується у просторі і часі цього світу, який сприймається не як ворожа дійсність чи зло, що від нього необхідно звільнитись, а як дар Самого Бога, як місце і задум, який Він доручив відповідальному управлінню і діяльності людини. Природа, плід Бо­жої творчої дії, - не супротивник, небезпечний для людини. Саме Бог, Творець усього, дивлячись на Своє створіння, бачив, що воно добре (пор. Бут 1,4.10.12.18.21.25). Вершиною творіння, яке «було дуже добре» (Бут 1,31), Бог зробив людину. Лише чоловіка і жін­ку з усього створіння Господь створив «на Свій образ» (Бут 1, 27). Їм Бог доручив усе творіння, зобов'язуючи піклуватися про його гармонію і розвиток (пор. Бут 1, 26-30). Цей особливий зв'язок з Богом пояснює привілейоване становище першої людської пари в порядку всього створіння...

Джерело ... http://ecoburougcc.org.ua

Катехизм Католицької Церкви

Створіння людини та світу в Катехизмі Католицької Церкви

§ 4. Творець

279    «На початку сотворив Бог небо й землю» (Бут. 1,1). Такими урочистими словами розпочинається Святе Письмо. Символ віри повторює їх, визнаючи Бога, Отця Вседержителя, як «Творця неба й землі» (Апостольський Символ віри: DS 30.), «усього видимого й невидимого» (Нікейсько-Константинопольський Символ віри: DS 150.). Тому спочатку ми говоритимемо про Творця, згодом про Його творіння, а нарешті - про гріхопадіння, звільнити з якого нас прийшов Ісус Христос, Син Божий.
280   Творення є основою «усіх спасенних Божих задумів», «початком історії спасіння» (Конгрегація духовенства, Загальний катехитичний директорій, 51.), вершина якої - Христос. І навпаки, таїнство Христа - вирішальне світло для таїнства творення; вона відкриває мету, для якої «на початку сторив Бог землю» (Бут, 1,1): від чатку Бог передбачив славу нового творення у Христі (Пор. Рим. 8, 18-23.)...

Джерело ... http://ecoburougcc.org.ua

Читати повну версію... http://ecoburougcc.org.ua

 

ДОКУМЕНТИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

 

Переклад документу «Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви» був підготовлений Інфомаційно-видавничим центром Української Православної Церкви і вийшов з друку окремим виданням у 2002 році під назвою «Основи соціальної концепції Української Православної Церкви» з незначними змінами за змістом порівняно з російським оригіналом. В електронному виді українською мовою цей документ публікується вперше. Текст зазначеного видання наводиться з незначними скороченнями.

 

 

Церква та проблеми екології

XIII. 1. Православна Церква, усвідомлюючи свою відповідальність за долю світу, глибоко занепокоєна проблемами, породженими сучасною цивілізацією. Важливе місце серед них займають екологічні проблеми. Сьогодні вигляд Землі зазнає змін у планетарних масштабах. Уражені надра, грунт, вода, повітря, тваринний та рослинний світ. Навколишня природа практично повністю залучена до життєзабезпечення людини, яка вже не задовольняється різноманітністю її дарів, але невпинно експлуатує цілі екосистеми. Діяльність людини, що досягла масштабів, порівнянних з біосферними процесами, постійно зростає завдяки прискоренню темпів розвитку науки й техніки. Повсюдне забруднення природного середовища промисловими відходами, неправильна агротехніка, винищення лісів і земельного покриву спричинюються до пригнічення біологічної активності, до неминучого скорочення генетичної багатоманітності життя. Виснажуються невідновні мінеральні ресурси надр, зменшуються запаси чистої води. З'являється багато шкідливих речовин, які не включаються в природний кругообіг й накопичуються в біосфері. Екологічна рівновага порушена; людина поставлена перед фактом виникнення непоправних згубних процесів у природі, включаючи виснаження її природних відтворних сил...

Джерело (читати повністю)... http://orthodox.org.ua/

Проект документа «Основи екологічної концепцї Російської Православної Церкви»

 

Переклад документу «Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви» був підготовлений Інфомаційно-видавничим центром Української Православної Церкви і вийшов з друку окремим виданням у 2002 році під назвою «Основи соціальної концепції Української Православної Церкви» з незначними змінами за змістом порівняно з російським оригіналом. В електронному виді українською мовою цей документ публікується вперше. Текст зазначеного видання наводиться з незначними скороченнями.

...

Все человечество несет ответственность за состояние природы — творения Божия. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды на фоне роста населения планеты с особой остротой ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для сохранения многообразия жизни, о рачительном использовании природных ресурсов и предотвращении катаклизмов, спровоцированных человеческой деятельностью.

Главные положения позиции Русской Православной Церкви по экологии содержатся в Основах социальной концепции в разделе XIII «Церковь и проблемы экологии» и Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека в разделе III.5.

Руководствуясь заповедью Божией о хранении тварного мира (Быт. 2, 15) и заботясь о духовном и физическом здоровье человека, Русская Православная Церковь считает своим долгом и далее участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также трудиться на этом поприще в соработничестве со всеми, кто озабочен состоянием окружающей среды.

Джерело (читати повністю)... http://orthodox.org.ua/

 

ДОКУМЕНТИ ПО СПІВПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ

Екологічний менеджмент в соціальних, церковних і освітніх закладах в республіці Білорусія

 

ДОКУМЕНТИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ СПІЛЬНОТ

Социальная позиция протестантских церквей России

Оглавление:
Предисловие
1. Основы веры
2. Свобода совести, права и достоинство личности
3. Церкви и нации
4. Церкви и государство
5. Церкви и общественно-политическая жизнь
6. Христианские конфессии и иные религии
7. Христианская этика и светское право
8. Здоровье личности и народа
9. Экономика, труд, собственность
10. Война, мир, военная служба
11. Преступность и наказание
12. Наука, образование, культура
13. Проблемы экологии
14. Социальное служение церквей
15. Церкви и светские средства массовой информации
Заключение
Приложение: Из истории российских протестантских церквей

Церкви сознают свою ответственность за судьбу мира и выражают глубокую обеспокоенность проблемами, порожденными современной цивилизацией.

Сегодня поражены почва, вода, воздух, животный и растительный мир нашей планеты. Повсеместное загрязнение природной среды промышленными отходами, неправильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова привели к подавлению биологической активности, к неуклонному уменьшению генетического многообразия жизни. Истощаются невосполнимые минеральные ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды, в биосфере накапливается множество вредных веществ. Экологическое равновесие нарушено: человечество стоит на пороге глобальной экологической катастрофы...

Джерело ... http://www.religare.ru/2_7724.html#13

Основы социальной концепции Российского объединенного союза христиан веры евангельской

Оглавление:
1. Основные богословские положения
2. Церковь христиан веры евангельской и нация
3. Церковь христиан веры евангельской и государство
4. Христианская этика и право
5. Церковь христиан веры евангельской и политика
6. Христианские конфессии и иные религии
7. Экономика, труд и собственность
8. Культура, наука и образование
9. Социальная деятельность
10. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности
11. Здоровье личности и народа
12. Война и мир, военная служба
13. Преступность и наказание
14. Церковь христиан веры евангельской и средства массовой информации
15. Церковь христиан веры евангельской и проблемы экологии
16. Оценка проблем биомедицинской этики

    15. ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ.

Взгляд на проблемы экологии.

Церковь сознает свою ответственность за судьбу мира и выражает глубокую обеспокоенность проблемами, порожденными современной цивилизацией.

Сегодня на земле поражены почва, вода, воздух, животный и растительный мир. Повсеместные загрязнения природной среды промышленными отходами, неправильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавлению биологической активности, к неуклонному свертыванию генетического многообразия жизни. Истощаются невосполнимые минеральные ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды, появляется множество вредных веществ, которые накапливаются в биосфере. Экологическое равновесие нарушено – человечество стоит на пороге глобальной экологической катастрофы.

Человек и окружающая среда.

Гармония между человеком и окружающей природой была нарушена еще в доисторические времена. Причиной этого послужило грехопадение человека. Грех, зародившийся в душе человека, пагубно повлиял не только на него самого, но и на весь окружающий мир. В своем отношении к природе люди стали все чаще руководствоваться эгоистическими, потребительскими побуждениями и вседозволенностью.

Церковь призывает применять более серьезное наказание за вред, нанесенный природе, объединить силы по защите окружающей среды на базе широкого международного взаимодействия. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии является принцип единства и целостности сотворенного Богом мира. Растительный, животный и человеческий миры взаимосвязаны. Природа – это не вместилище ресурсов, предназначенных для эгоистического и безответственного пользования, но дом, где человек является не хозяином, а управителем, а также храм, где он – священник, служащий не природе, а Творцу.

Связь экологического и духовного кризиса.

Экологические проблемы носят по существу антропологический характер, они порождены человеком, а не природой. Поэтому ответы на многие вопросы, вызванные кризисом окружающей среды, содержатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, технологии или политики. Природа преображается или погибает не сама по себе, но под воздействием человека.

Взаимосвязь антропологии и экологии с ясностью открывается в наши дни, когда мир одновременно переживает два кризиса: духовный и экологический.

Духовно деградирующая личность вызывает деградацию природы, т.к. не способна оказывать положительного воздействия на мир. Человечеству, погрязшему в грехах, не помогают и колоссальные технические возможности, а подчас даже причиняют вред.

Джерело ... http://www.religare.ru/2_7721.html