Конференції і семінари на тему:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТВОРІННЯ: ЦЕРКВА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ


На сторінці представлена інформація про актуальні і цікаві в наш час конференції на тематику "Церква і навколишнє середовище: відповідальність за творіння і сталий розвиток", які відбуваються в Україні. (обновлено 14.01.2011)

Форуми ініційовані в рамках проекту

 

     Конференція

Тема: «Проблеми охорони природи Закарпаттянаші спільні проблеми»

     Конференція

Тема: «Церква і навколишнє середовище: Європейський досвід та українські перспективи»

     Конференція

Тема: «Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у  Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України»

     Семінар

Тема: «Відповідальність за створіння і сталий розвиток  Верхнього Потисся»

     Семінар 3

Тема: «Енергоефективність та екологічно прийнятне   енергозабезпечення з позицій християнської    відповідальності за Творіння»

     Семінар 4

Тема: «Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи» Програма семінару (скачати) 

     Конференція

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Відповідальність за створіння та енергетичні виклики сьогодення в Cхідній Європі» (травень 2011)

 

 

Подібні форуми, що відбулися в Україні

 

     Конференція

Тема: "Освіта, наука, релігія на захисті довкілля "    

     Конференція

Тема: "Природне середовище України і духовність"

     Круглий стіл

Тема: "Екологія життя"

     Конференція

Тема: "Духовність – основа екологічної культури та відповідальності" (2010 )